Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dubina

 

Obec Dubina ležela při hranicích s Německem na jižním úbočí vrchu Blatná, zhruba 2 km jižně od Libé

Stejnojmenná osada byla zřejmě založena již někdy na počátku 15. století. Patrně se však jednalo pouze o shluk několika roztroušených statků, ležících vně intravilánu Libé. První ověřená písemná zmínka však pochází až z roku 1572, kdy je v jedné ze soudních knih města Chebu jmenován jistý Hans Sollner, řemeslník z Aichelbergu.

Původní německý název je Eichelberg, někdy také zkomoleně Eichelberk, český název Dubina obec získala až v roce 1948, přičemž od roku 1947 měla pojmenování Roubená, které se neujalo.

Obec spadala pod panství rodu Zedtwitzů v Libé, tamtéž byla spolu s Hůrkou, Dobrošovem, Lužnou a statky Klausenhof a Sorg i přifařena. V letech 1571 – 1652 byli poddaní na panství nuceni přestoupit na augsburské vyznání. V důsledku striktní rekatolizace po třicetileté válce však vrchnost musela přijmout zpět katolickou víru. Obyvatelé se zpočátku věnovali především zemědělství a lesnictví, v 19. století se přidalo rukavičkářství a tkalcovství. Textilní výrobou se v té době zabývalo přes 100 domácích dělníků. V katastru obce fungovala také drátovna, několik hamrů, mlýn s pilou, drtička štěrku, v domě č. 23 dokonce i hrnčíř. Na  Dubině fungovala již roku 1810 putovní škola a od roku 1872 nově zbudovaná dvoutřídka.

Poté, co byla zákonem o prozatímním obecním zřízení č. 170 (říš. zákon ze dne 17. března 1849) zrušena dosavadní pravomoc panských a vrchnostenských úřadů ve správě venkovských obcí, stala se Dubina samostatnou obcí, která spadala pod politický i soudní okres v Chebu. V Místním repertoriu pro Království České z roku 1893 se uvádí, že v obci žije celkem 466 obyvatel v 59 domech. Náleží k ní osady Dobrošov (Tobiessenreuth), Hůrka (Riehm) a Lužná (Kammerdorf), statky Klausehof a Sorghof a mlýn Drahtmühle. V roce 1913 zde žilo 449 obyvatel a obec patřila k farnosti Libé a poštovnímu úřadu tamtéž. V roce 1925 byla osada Lužná přičleněna k nově vytvořené samostatné obci Krapice (Kropitz). V obci fungovalo také několik spolků. K největším patřil např. Dělnický tělocvičný spolek (od roku 1910) a Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1900).

Za 2. světové války Dubina spadala pod pravomoc Landrátu v Chebu. Po osvobození pak na základě vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 místní obecní úřad zanikl a správu nad obcí převzala dočasně ustavená Místní správní komise. Vzhledem k tomu, že obec ležela v hraničním pásmu, byla na podzim roku 1950 při zatahování „železné opony“ úředně zrušena.

 

 

Stránka

  • 1

Stará plovárna

Stará plovárna

Přední Dubina

Přední Dubina

Střední Dubina

Střední Dubina

Pohled přes Hohenberg na Dubinu

Pohled přes Hohenberg na Dubinu


Stránka

  • 1