Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah 

workout"Letní příměstský tábor Libá"

Název projektu:            Letní příměstský tábor Libá

Reg. č. projektu:           CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015825

Název programu:         Operační program Zaměstnanost

Název výzvy:                  Prorodinná opatření MAS 21 - III.

Termín realizace:          01.05.2020 - 30.9.2022

plakat publicita tabor

 

 propagace úsek 5

 dotace 4dotace 3dotace 3dotace 2

 dotace 1Akce " Oprava komunikace v obci Libá, p.p.č. 2612/1, a p.p.č. 2611/3 v k.ú. Libá"

 

zivy kraj

karlkraj

 

 

 

Poskytnutá dotace 202 000,-Kč.BRKO

_________________________________________________________________________

Informace o projektu "Zurčící Chebsko - řeka bez hranic"

 realizovaného v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 naleznete zde

 


Cyklotrasy Libsko

Obec Libá se z důvodů zvýšení atraktivnosti svého okolí rozhodla vybudovat jednosměrně okruhové cyklotrasy v okolí Libé.

 Základní okruh měří 15,4 km a v terénu je označen Libá 1. Z něj odbočují propojovací trasy, které ho zkracující na 8 km (okruh č. Libá 2) a 12 km (okruh Libá 3). Okruh vychází a končí ve středu obce Libá před prodejnou potravin. Zde je instalován panel s mapou a vyznačením jednotlivých tras, které jsou v terénu vytyčeny standardním cykloznačením žluté barvy.

Navštivte naší obec a prostřednictvím cyklotras poznejte nedotčenou přírodu v našem okolí.

 

Projekt č. 171 „Zurčící Chebsko – řeka bez hranic“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 Investice do vaší budoucnosti !

eu           cil3


Informace o projektu "Revitalizace parku     v Libé - projektová příprava" 

reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.007.10.

více informací zde ke stažení

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

rop baner

________________________________________________________________________

Informace o projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

projekt  CZ.1.04/2.1.00/03.00015

více informací zde ke stažení

________________________________________________________________________

http://www.zivykraj.cz/cz/

___________________________________________________________

Dotace na pořízení požární techniky z rozpočtu Karlovatského kraje.

  Obec Libá obdržela dotaci z rozpočtu KARLOVARSKÉHO KRAJE na pořízení požární techniky určenou pro sbor dobrovolných hasičů obce Libá (JSDH Libá) -  dopravního vozidla Toyota Proace v hodnotě 831.028,-Kč

Nákup automobilů byl financován z programu Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Z nového automobilu se mohou rovněž radovat dobrovolní hasiči z Děpoltovic, Hájku, Hazlova, Horní Blatné, Hranic, Chebu, Krásna, Lomnice, Mnichova, Otročína, Staré Vody, Šindelové a Vojkovic.

U devíti obcí byl nákup vozu financován rovným dílem ze státní a krajské dotace. U zbylých pěti byl plně hrazen z prostředků kraje.

 

ddd