Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rybářská společnost Libá informuje:

Dne 6. června 2020 se na rybníku "Větrník" uskuteční od 5.00 hod. rybářské závody. 

 

 V letošním roce obec dokončila výstavbu nového rybníka Na Zele­né, po levé straně směrem na Hazlov, nad rybníkem p. Zágory. Jako další v pořadí byl odbahněn a rozšířen ryb­ník Tovární a vybudována nová hráz s mohutným bezpečnostním přelivem. Zástupci naší společnosti se účastnili pravidelných kontrolních dnů se zho­tovitelem, stavebním dozorem a sta­rostou, aby přispěli svými zkušenostmi při průběžném vyhodnocování prová­děných prací.

Všechny nás zaskočilo, jak rychle vypuštěný Tovární rybník stihl zarůst vysokým orobincem. Proto bych chtěl poděkovat členům Rybářské společnos­ti, kteří při brigádách pomohli s vyseká­ním nejméně poloviny celého rybníka.

V letošním roce plánujeme nákup cca 1 t ryb - amurů, kteří budou vypuš­těni do Továrního rybníka a Větrníku, dále výlov rybníka na Sorkově a vy­puštění Kamenného rybníka, kde bude opravován přepad.

V příštím roce provedeme vý­lov chovného rybníka Kladivo a ryby budou rozděleny do nového rybníka Na Zelené a Továrního.

Na závěr bych chtěl poděkovat sta­rostovi obce Libá za informovanost, a že je nyní s naší společností spolupra­cováno. Rybářská společnost jako po­děkování obci Libá připravuje úpravu okolí a obnovení lávky ke skále u býva­lého mlýnu před Dubinou.

předseda Rybářské společnosti Josef Kühn

rybnik 1