Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

UPOZORNĚNÍ o nutnosti podání hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017

UPOZORNĚNÍ
odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Cheb (úřadu obce s rozšířenou působností) pro podnikatele


Původcům odpadů, kteří v rámci své podnikatelské činnosti v roce 2017 vyprodukovali nebo nakládali s odpady v množství větším než 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu, vznikla roční ohlašovací povinnost podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017
se podává elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) do 15. února 2018.
Návod k podání hlášení a potřebné formuláře jsou zveřejněny na portálu ISPOP (www.ispop.cz). Obrátit se lze také na odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, kancelář č. 26, tel. 354 440 526, e-mail: vebrova@cheb.cz.
Za nesplnění této ohlašovací povinnosti je zákonem o odpadech stanovena pokuta do výše 1 milionu korun.

Vyvěšeno: 19. 1. 2018

Datum sejmutí: 20. 1. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět