Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Upozornění na úhradu svozu komunálního odpadu.

Splatnost místního poplatku za svoz odpadu v roce 2017 je dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 do 30. března 2017, nebo ve dvou stejných splátkách - první do 30. března a druhá do 30. září 2017

 

Poplatek se hradí ve výši 500 Kč za osobu. Platí ho všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Libé, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně. Poplatek hradí také všechny fyzické osoby mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve            výši 500,-Kč za rekreační objekt.

Čl. 7 Vyhlášky uvádí:

1.        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2.        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Možnosti úhrady:

 převodem na účet obce Libá     č.ú. 781902399/0800, pod variabilním symbolem 1340 + číslo popisné, nebo        v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Libá.

 

Povodňový portál Obce Libá

 

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 1

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 2

 

 

 

Vánoce na hranicích 2017

16. prosince

17:00 hodin

U kapličky na cestě z Libé do Selbu

Zvou Obec Libá a ENKL

 

 ČEZ a.s. - upozornění na ostranění stromoví a jiných dřevin pod el. vedením

zde ke stažení

 

 

11. - 20. 12. 2017

Svolání 22. ZO Libá

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. - 16. 12. 2017

Návrh rozpočtu obce Libá 2018

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. 2017 - 14. 1. 2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Úřední deskaZobrazit více

28. 11. 2017 - 29. 11. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

28. 11. 2017 - 29. 11. 2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, kú. Pomezná

Úřední deskaZobrazit více