Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Upozornění na úhradu svozu komunálního odpadu.

Splatnost místního poplatku za svoz odpadu v roce 2017 je dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 do 30. března 2017, nebo ve dvou stejných splátkách - první do 30. března a druhá do 30. září 2017

Poplatek se hradí ve výši 500 Kč za osobu. Platí ho všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Libé, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně. Poplatek hradí také všechny fyzické osoby mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši 500,-Kč za rekreační objekt.
 

Čl. 7 Vyhlášky uvádí:

  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

  2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Možnosti úhrady:

 převodem na účet obce Libá č.ú. 781902399/0800, pod variabilním symbolem 1340 + číslo popisné, nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Libá.

 

Povodňový portál Obce Libá

 

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 1

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 2

 

 

lodičky

7. - 23. 7. 2017

SPÚ - rozhodnutí o schválení KoPÚ k.ú. Hůrka u Libé

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 7. 2017

Zveřejnění dražební vyhlášky - elektronická dražba pozemek k.ú. Lužná u Fr. Lázní

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 7. 2017

MÚ Cheb - záměr zadat zpracování klesních hospodářských osnov

Úřední deskaZobrazit více

7. - 23. 7. 2017

Oznámení o vystavení návrhu komplex. pozemkových úprav k.ú. Hůrka u Libé

Úřední deskaZobrazit více

29. 3. 2017 - 31. 12. 2023

Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník pozemku

Úřední deskaZobrazit více