Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Upozornění na úhradu svozu komunálního odpadu.

Splatnost místního poplatku za svoz odpadu v roce 2017 je dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 do 30. března 2017, nebo ve dvou stejných splátkách - první do 30. března a druhá do 30. září 2017

 

Poplatek se hradí ve výši 500 Kč za osobu. Platí ho všichni občané, kteří mají trvalý pobyt v Libé, včetně cizinců a fyzických osob hlášených na ohlašovně. Poplatek hradí také všechny fyzické osoby mající ve vlastnictví byt, dům nebo rekreační objekt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši 500,-Kč za rekreační objekt.
 

Čl. 7 Vyhlášky uvádí:

  1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

  2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Možnosti úhrady:

 převodem na účet obce Libá č.ú. 781902399/0800, pod variabilním symbolem 1340 + číslo popisné, nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Libá.

 

Povodňový portál Obce Libá

 

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 1

kontrola kvality vody ve vodovodním řadu ze dne 1.9. 2016 - rozbor 2

 

 

S hlubokým zármutkem zveřejňujeme smuteční oznámení o úmrtí našeho pana starosty Miloše Vondráška. Čest jeho památce!!

parte

 

 
ČEZ a.s. - upozornění na ostranění stromoví a jiných dřevin pod el. vedením

zde ke stažení

 

 

13. 11. 2017 - 14. 1. 2018

Oznámení počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR leden 2018

Úřední deskaZobrazit více

23. 10. 2017 - 31. 12. 2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - opětovné zveřejnění pozemku s neznámým vlastníkem

Úřední deskaZobrazit více

10. 10. 2017 - 10. 10. 2020

Veřejnoprávní smlouva - finanční dar Římskokatolické církvi na rekonstrukci kostela sv. Kateřiny Libá

Úřední deskaZobrazit více

2. 10. 2017 - 30. 4. 2018

Rozpočtové opatření 02/2017

Úřední deskaZobrazit více

7. 7. 2017 - 30. 6. 2018

Závěrečný účet obce Libá 2016

Úřední deskaZobrazit více